DNA van uw wijk

Geen wijk is hetzelfde, dat maakt het ook leuk. Dat betekent dat je benadering ook varieert. Heeft u het wel eens onderzocht, waar het DNA van uw wijk uit bestaat? Staan uw verwachtingen aan het eind van het jaar op papier? Dat voorkomt teleurstellingen en maakt resultaten meetbaar.

Stelt u zich op als facilitator of slaat u zelf de hand aan de ploeg? Vindt u signaleren en melden voldoende, of organiseert u zelf activiteiten? Deze opvattingen en de ambitie en capaciteit zullen leidend zijn.

Uit het I&O onderzoek blijkt dat 80% van de bewonersorganisaties (zeer veel) moeite heeft om nieuwe bestuursleden te werven. Dit beïnvloedt het democratisch functioneren. Ik kan u wat tips en tricks en effectieve projecten aan de hand doen om vrijwilligers te vinden.

Hoe verzorgt u de communicatie met de bewoners? Via een wijkkrant, wijk TV, muurkrant, Nextdoor, appgroepen, flyers?  Er zijn nieuwe wegen te bewandelen en het kost niet per se meer inspanning of geld.

Heeft u contact met andere bewonersorganisaties? We kunnen veel van elkaar leren. Juist omdat het DNA per wijk verschilt. Zou u graag eens met een andere club praten? Dat is te regelen!

Bureau Buurtactief
Culturele projecten
Marko Fehres
Suezkade 25
2517 BV Den Haag
06 54697154
info@buurtactief.nl