Marko Fehres

marko fehres

Geboren in 1954 in Scheveningen en eigenlijk altijd in de buurt gebleven. Van 1976 tot 1980 heb ik de Haagse Sociale Academie gevolgd, studierichting sociaal cultureel werk, specialisatie opbouwwerk. Daarna heb ik gestudeerd aan de Gemeentelijk Universiteit van Amsterdam (sociologie en antropologie) maar deze studie niet afgemaakt. De Voortgezette Opleiding organisatie, beleid en management heb ik wel met een diploma afgesloten.

In 1983 startte ik als opbouwwerker in de Schilderswijk, daarna heb ik in een tijdsspanne van 17 jaar in dienst van de Stichting Boog gewerkt in Spoorwijk, Scheveningen dorp, Bezuidenhout/Mariahoeve, Rivierenbuurt/Spuikwartier en voor de Haagse Koepel.

Ik ben vijf jaar voorzitter geweest van de Haagse Werkgroep het hele jaar 21 maart, een werkgroep die zich bezig hield met het bestrijden van racisme en discriminatie op een positieve manier; één van de ideeën die ik heb kunnen realiseren was 'De wereldreis in eigen stad' die jaarlijks nog immer wordt gevierd.
In 1998 ben ik medeoprichter geweest van Bureau Brouwer, Fehres en de Groot (later Voeten en Vleugels). Mijn eerste project voor het bedrijf was het meewerken aan een wijkvisie voor de Beverwaard in Rotterdam Zuid (IJsselmonde).

In januari 2006 heb ik Bureau Buurtactief, een bedrijf in culturele projecten – in de breedste zin van het woord – in Den Haag en de regio.

Vanaf de zomer van 2006 ben ik mij gaan specialiseren in de journalistiek. Ik heb een vlotte pen en hou van mensen, het kost mij nooit veel moeite om me te verdiepen in nieuwe onderwerpen. Ik schrijf voornamelijk voor Weekkrant De Posthoorn.
Begin 2007 heb ik het Haags Journalistenforum opgericht, een wekelijks radioprogramma op Den Haag FM met medewerking van redacteuren van de Volkskrant, Trouw, De Telegraaf, De Posthoorn en een drietal columnisten. Dit programma werd twee jaar lang iedere vrijdag live uitgezonden van 19.00 tot 20.00 uur. Ik was voorzitter van dit forum.

In januari 2009 werd ik – als opvolger in de fractie van de PvdA – in de Haagse raad geïnstalleerd. Mijn beleidsterreinen waren jeugdbeleid en krachtwijken. Omdat ik mijn baan als opbouwwerker in de Schilderswijk hiervoor moest opgeven, had ik veel tijd om deze eervolle functie te vervullen. Ik ben dan ook een zeer actief raadslid geweest met een stevige inbreng in de commissies. Het raadslidmaatschap heb ik 14 maanden mogen vervullen, tot de verkiezingen van 2010.

Sinds 2004 ben ik parttime verbonden aan de Haagse Hogeschool, het lectoraat grootstedelijke ontwikkelingen. Ik ben voorzitter van de klankbordgroep, een gecombineerde vergadering van mensen uit het bedrijfsleven en directie/docenten van de Haagse Hogeschool.

Het jaar 2011 ben ik opbouwwerker geweest in Transvaal noord. In 2012 heb ik de bouwspeelplaats Morgenstond opgericht en de vrijwilligers begeleid. In de zomer van 2013 heb ik bouwspeelplaatsen in de stadsdelen Loosduinen en Segbroek mogen opzetten en de vrijwilligers mogen ondersteunen. Honderden kinderen en hun ouders hebben plezier beleefd op deze bouwspeelplaatsen. Vanaf september 2012 begeleid ik de vrijwilligers redactie van Wijk TV in het maken van items voor de digitale muurkrant, sociale media en Den Haag TV.

Vrijwilligerswerk

  • Voorzitter van het Haags Dichtersgilde
  • Coördinator van de Haagse Culturele Parade
  • Medewerker van de burenhulpcentrale