Projecten

Enkele voorbeelden van projecten die u met hulp kan uitvoeren in uw wijk zijn:

Cultuur als aanjager
Een cultureel project om talent uit uw wijk de ruimte te geven en te promoten. Workshops door docenten en een podium waar het talent zichtbaar wordt

Beste Burenactie
Een keet met een terras op straat, soep koken voor elkaar, koffie & kennismaken, bekend maakt bemind. Huis aan huis aanbellen werkt!

Bouwspeelplaats
Een lege plek in de wijk? Richt een bouwspeelplaats in voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Lekker bouwen, timmeren en knutselen

Straat- en wijkfeest
Elkaar ontmoeten in een positieve sfeer werkt verbroedering in de hand. Ook in slechte tijden weet je elkaar dan te vinden. De openbare ruimte is van ons allemaal

Buurt Preventie Team
Ook hier geldt dat het soms lastig is om zo’n groep op te starten of er nieuwe leden voor te vinden. Terwijl het leuk én nuttig is om de wijk schoon, veilig en gezellig te houden. We nodigen om te beginnen de buurt uit voor een wijkschouw

Hedendaagse communicatie
De klassieke wijkkrant behoudt altijd z’n waarde, maar er zijn zoveel meer communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld een actuele website, digitale muurkrant, Nextdoor, wijk TV door jongeren, appgroep

Gesprekken met andere bewonersorganisaties
Net als bij mensen is het DNA van wijken ook verschillend, leuk om daarvan kennis te nemen. Hoe pakken jullie dat aan? Wat kunnen we van elkaar leren?